Blog

Sustainable foam-core

Vải Neoprene Gói tất cả trong một: Những điều bạn cần biết về vải Neoprene

2022-07-13

 

{%ALT_TEXT%}
Tất cả những gì bạn cần biết về neoprene

Khi công ngh tiến b, con người cm thy t tin hơn trước sc mnh ca thiên nhiên – và chc chn đó s không phi là trang phc đ ngăn chn chúng! Neoprene là mt trong nhng vt liu thay đi cuc chơi đã cho phép mi người trên khp thế gii đi sâu hơn vào bin, chu được nhit đ khc nghit và vượt qua gii hn ca chính h.

Ngày nay, Neoprene là mt trong nhng loi vi linh hot và hiu qu nht trên th trường, đc bit khi được s dng cho áo khoác ngoài và qun áo th thao. Tuy nhiên, Neoprene, như chúng ta biết ngày nay, đã có mt trên th trường ch hơn mt thế k – các loi vi mi hơn đã bt đu cnh tranh vi hiu qu vượt thi gian ca Neoprene. Khám phá các tùy chn cho sn phm mi ca bn ti đây.

VI NEOPRENE LÀ GÌ?

Vi cao su tng hp là mt vt liu được cp bng sáng chế ban đu được sn xut bCông ty DuPont. Thương hiu quc tế được c thế gii biết đến polychloroprene,

mt vt liu bền, đàn hi và linh hot được s dng thay thế cho cao su. Vt liu tng hp này có mt đc tính làm cho nó ni bt so vi phn còn li – nó hoàn toàn không thm nước.

Đc tính này đã làm cho nó tr thành mt loi vi chính đ to ra các sn phm may mc được thiết kế đ bo v trong môi trường khc nghit, điều chnh nhit đ và cách nhit chng li các yếu t. T b đ lót đến qun áo bo h, Neoprene luôn được coi là mt loi vi đc bit linh hot. Dưới đây là nhng điều bn cn biết về vic s dng Neoprene cho d án tiếp theo ca mình.

 

Neoprene đến t đâu?

Trong thế k 20, tình trng thiếu cao su toàn cu đã khiến các nhà hóa hc và các tp đoàn phi nghiên cu các vt liu tng hp đ đáp ng nhu cu ca các công ty công nghip khng l. Các công ty được thành lp như DuPont đã dn đu vic nghiên cu các hp cht tng hp, nh s hp tác vi các cơ quan hc thut như Đi hc Notre Dame. Các th nghim ca công ty đã thành công và h có th phát hành vt liu mi vào th trường toàn cu năm 1930. Vt liu mi, có tên khoa hc là polychloroprene, thuc h nha và ngày nay nó được biết đến nhiều hơn vi tên thương mi – Neoprene.

* Vi Neoprene được to ra và biến thành sn phm như thế nào?

Như chúng ta đã thy, Neoprene được s dng thay thế cho cao su và đóng mt vai trò quan trng trong sn xut trong và sau Chiến tranh thế gii th nht. Ngày nay, cht này ch yếu được s dng đ sn xut b đ ln và thiết kế đ bo h.

Neoprene đến t quá trình chế biến du m. Vì vy, nó được đc trưng như mt cht hóa du. Tuy nhiên, tiềm năng ca hp cht này là liên kết gn không gii hn. Sau khi trùng hp, chloroprene t nhiên được biến thành polychloroprene tng hp (Neoprene). Trong khi các cht ban đu và cht cui cùng rt ging nhau t quan đim hóa hc, chúng có các đc đim và tính cht khác nhau.

Nguyên liu thô ca Neoprene dng lng, được đóng thùng sau đó chuyn đến các nhà máy chế biến. Da trên công thc, các cht ph gia cn thiết s được thêm vào trong cht lng đ phát huy các đc tính vt lý ca nó. Sau đó, dung dch này được nướng trong lò công nghip và tr nên cng. “ bánh mì” Neoprene cng được ct thành tng lát. Tùy thuc vào đ dày ca các lát Neoprene khi gia công, các nhà sn xut s gia công các tm có đ dày khác nhau t 3mm đến 5mm.

Neoprene ct lát s được gi đến mt nhà sn xut qun áo. Bước cui cùng ca quy trình bao gm khâu các lát khác nhau li vi nhau đ to ra sn phm mong mun.

* Đi h tr thoát nước thi. (Năm 2021, ngày 21 tháng 7). Vi Neoprene là gì: Thuc tính, Cách sn xut và đâu [Bài đăng nht ký web]. Ly ra t https://sewport.com/fabrics-directory/neoprene-fabric

LI ÍCH CA VI NEOPRENE LÀ GÌ?

Neoprene là mt vt liu cc k bền và linh hot. Nh quá trình sn xut ca nó, hp cht này có mt s tính năng nht đnh làm cho nó tr nên đc đáo.

Trên thc tế, Neoprene không thm nước và chng li mt lot các yếu t môi trường và hóa hc, bao gm quá trình oxy hóa, ozone, tia UV và các tác nhân gây ô nhim. Hơn na, Neoprene có kh năng chng li s thay đi nhit đ mnh m, cho phép nó vn đàn hi, linh hot và nếu mc, thoi mái trong nhit đ t -40 ° C đến +120 ° C.

Mt s li ích chính ca Neoprene bao gm:

 • Đ thm hoc kh năng chng nước- được làm bng du m, Neoprene hoàn toàn không thm nước và chng m. Dù trong điều kin môi trường bt li hay môi trường nước, vi Neoprene to ra mt rào cn không th xuyên thng chng li các tác nhân bên ngoài. Đây là mt trong nhng tính năng cn thiết ca Neoprene, nhưng nó cũng đi kèm vi nhược đim đáng k nht ca nó: không có kh năng th.
 • Cung cp cách nhit- Bng cách bo v khi các yếu t môi trường, hp cht hóa hc và điều kin thi tiết, Neoprene là vt liu cách nhit cao được s dng trong các điều kin khc nghit.
 • Tính đàn hi và tính linh hot – như chúng ta đã thy, Neoprene được hưởng li t mt lot các nhit đ mà nó vn đàn hi và linh hot. Đc tính này – cùng vi thc tế là loi vi này được to thành và không được dt – làm cho Neoprene rt linh hot.
 • Điều hòa nhit đ-như chúng ta đã thy, Neoprene có tính cách nhit, nhưng nó cũng có th gi nhit. Vi kh năng hp th và gi nhit t cơ th, Neoprene cho phép các vn đng viên và nhng người hot đng ngoài tri khám phá trong điều kin khc nghit.

Neoprene hin đi cũng t hào có các tính năng quan trng khác, bao gm:

 • Vượt quá kh năng chng tia cc tím và hóa cht t dung môi, nhiên liu gc du m và du
 • Nó có đ bền cao
 • Nó chng rách và chng mài mòn
 • Nó có th chng cháy

Nhng ưu đim này đ đ thuyết phc các nhà sn xut tn dng Neoprene. Tuy nhiên, hp cht này đi kèm vi nhng nhược đim đáng xem xét:

 • Nó có giá cao
 • Nó không cung cp bo v chng li este, xeton và axit oxy hóa
 • Nó không th là cht cách đin vì nó hp th nước theo thi gian
 • Nó không thoáng khí và phù hp hơn đ mc trong thi gian ngn
 • Neoprene là có hi đến môi trường.

NG DNG CHO VI NEOPRENE

Như chúng ta đã thy, Neoprene đi kèm vi mt lot các tính năng khiến nó tr thành vt liu chính cho nhiều d án. T qun áo th thao cho đến qun áo, thiết b và thiết b, cht liu này chưa bao gi gp khó khăn trong vic tìm kiếm nhng công dng mi.

Và, vì nó không b biến cht như cao su t nhiên, nên nó có th an toàn được s dng cho các d án dài hn yêu cu mt vt liu đáng tin cy ct lõi ca nó. Đương nhiên, vic s dng Neoprene liên tc thay đi, nhưng mt s cách s dng truyền thng ca vt liu này bao gm:

 • Qun áo (tht lưng và áo khoác)
 • Lò xo
 • Cách đin dây
 • Vòng đm
 • Cht kết dính
 • Dng c th thao
 • Tm lót chut
 • Dng c ln bin và lướt sóng
 • Áo tm
 • Trường hp đin t
 • Áo lót th thao
 • Túi ăn trưa
 • Gloves and găng tay y tế

Ch có mt s cách ph biến mà Neoprene được s dng, nhưng ngành công nghip sn xut và quân s cũng có nhiều cách s dng khác cho vt liu này.

TI SAO CHN ARIAPRENE® CHO GII PHÁP VI NEOPRENE?

Như chúng ta đã thy, Neoprene là mt gii pháp đã được th nghim và th nghim cho nhng d án yêu cu mt vt liu linh hot và bền. Tuy nhiên, loi vi này đã có mt trên th trường hơn mt thế k, và trong khi đó, các gii pháp khác hiu qu hơn đã được đưa ra.

Trong s này, có ARIAPRENE®, mt gii pháp thay thế sáng to, thân thin vi môi trường và thoáng khí có nhiều công dng như Neoprene – không có nhược đim.

ARIAPRENE® là gì?

Không ging như Neoprene, ARIAPRENE® không bt ngun t quá trình chế biến du m. Thay vào đó, vt liu này bt ngun t các viên hóa hc, được xđ to ra bt ô kín đàn hi, thoáng khí và cách nhit. ARIAPRENE® yêu cu nướng và to hình bng máy móc chuyên dng. Nh đc tính này, các nhà sn xut có th to cho ARIAPRENE® hình dng mong mun và không bao gi b gii hn bi các tính năng ban đu ca vt liu.

Nh cách tiếp cn đc đáo này, ARIAPRENE® có th duy trì tt c các đc tính ct lõi ca nó đng thi gi đnh kết cu, màu sc và chc năng mà nhà sn xut mong mun.

Có tính linh hot và cách nhit cao, vt liu này đang dn thay thế Neoprene c đin trong các ngành công nghip khác nhau, t sn xut đến chăm sóc sc khe, th thao và điền kinh, và may mc.

Li ích ca ARIAPRENE®

Ging như Neoprene, ARIAPRENE® có kh năng cách nhit và chng li các yếu t bên ngoài khác nhau, chng hn như tia UV, các hp cht hóa hc nht đnh và các cht ô nhim. Tuy nhiên, vt liu này cũng t hào có mt s li ích đc đáo khiến nó được ưa chung hơn Neoprene. Đây là nhng điều quan trng nht:

 • Chúng không gây d ng – Hu hết các b đ ln và dng c th thao dưới nước ngày nay đều được làm bng Neoprene. Trong khi điều này đm bo các tiêu chun, nó cũng có th to ra mt thách thc đáng k cho nhng người d ng vi hp cht hóa du này. Ngược li, vì nó không có ngun gc t du m, ARIAPRENE® không gây d ng và phù hp cho tt c mi người.
 • Thoáng khí – không ging như Neoprene, ARIAPRENE® thoáng khí, có nghĩa là nó s không gây kích ng da và có th được s dng trong trường hp vn cn lung không khí.
 • Không đc hi – Neoprene được đnh nghĩa là không đc t, nhưng cht đc nguy him được gii phóng trong quá trình sn xut. ARIAPRENE® va an toàn va tránh x lý hóa cht đc hi trong quá trình sn xut.
 • Trng lượng nh -ARIAPRENE® s dng cu trúc tế bào khép kín vi các lp lưới, cho phép nó mng và nh hơn nhiều so vi Neoprene.
 • Nó nhanh khô – cung cp các đc tính hút m; ARIAPRENE® có th được s dng trong các ng dng khác nhau, trong đó vi được yêu cu phi khô, khe và thoáng khí.
 • Nó có tính cách nhit cao – cũng ging như Neoprene, ARIAPRENE® có th được s dng thành công đ sn xut qun áo và dng c th thao, đc bit là cho các thiết b cn thiết đ đi mt vi các điều kin môi trường khc nghit.

ARIAPRENE® và Tính bền vng

Có l, li ích quan trng nht ca vic chn ARIAPRENE® thay vì Neoprene là tác đng môi trường ti thiu. Trên thc tế, như chúng ta đã thy, Neoprene là mt hp cht hóa du có ngun gc t quá trình chế biến du m.

Ngoài vic gii phóng các cht đc nguy him trong quá trình sn xut, Neoprene không th tái chế, phân hy sinh hc và gây ô nhim cao. Điều này đc bit đúng nếu nó được s dng cho b đ bơi và dng c th thao dưới nước, vì vi nha có th gây ô nhim vùng nước xung quanh.

ARIAPRENE® là hu hết thay thế thân thin vi môi trườngđến Neoprene. ARIAPRENE® không liên quan đến du m và các cht đc hi khác, và nó được sn xut đ hoàn toàn có th phân hy và tái chế.

Nh nhng đc tính này, ARIAPRENE® có th được s dng mt cách an toàn đ làm đ bơi, b đ bơi và các thiết b th thao dưới nước khác. Và, quan trng hơn, li ích này khiến bn phi tha hip gia tính bền vng và hiu qu – ARIAPRENE® có tính cách nhit cao, thoi mái và bền b!

Khi người tiêu dùng tiếp tc chuyn sang các la chn bền vng hơn, ARIAPRENE® đã tr thành mt la chn kh thi cho các d án sn xut trong tương lai, lâu dài và thân thin vi môi trường.